3. průběh výstavby blok B1 2011 - 2012

20.4.2011
23.5.2011
20.9.2011
26.10.2011
2.11.2011
2.1.2012
7.2.2012
7.3. 2012 ze západu
7.3. z východu
B1 7.3. z jihu
B1 13.3.2012
bloky B 24.3.2012
blok B1 květen 2012
B1 z jihu , květen 2012
červen 2012
Hotové B1 s parkovištěm
B1 září 2012
B1 + dětské hřiště
B1 z parku
Bydleni pro Brno