2. průběh výstavby blok B2 2011

park
14.6.2010
základy 14.6.2010
8.7.2010
základy 8.7.2010
20.7.2010
8.8.2010
1.PP 1.9.2010
blok B2 22.9.2010
1.NP 7.10.2010
7.10.2010
18.10.2010
16.11.2010
17.2.2011
blok B2, 23.3.2011
blok B2 20.4.2011
B2 17.7.2011
B2 20.9.2011
B2 27.10.2011 z východu
B2 27.10.2011 ze západu
listopad 2011
2.1.2012 z východu
park v komplexu
vnitřní stání B2
společné chodby
standardní koupelna
standardní pokoj 1
standard pokoj 2
Bydleni pro Brno